Skip to main content
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Audioguide
audio

eye 267

favorite 0

comment 0

Janne Stenman från Land & Strand berättar om Pålängeån tillsammans med Magnus Cedergren. Här finns lämningar efter flera kvarnar, en såg och ett kraftverk. Pålängeån - flera byars kvarnar Här vid Pålängeån låg flera kvarnar och en såg under 1800-talet och början av 1900-talet. Följ naturstigen, audioguiden och länsstyrelsens skyltning, och gå ungefär en kilometer upp och ner längs ån. P Parkering 1 Pålänge kvarn 2 Grillplatsen 3 Fördämningen 4 Kvarnstenarna 5 Den...
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, pålängeån, pålänge, kvarnar
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Audioguide
audio

eye 317

favorite 0

comment 0

Magnus Cedergren och Everth Johansson visar runt på platsen för älvens flottningsskilje. (23 min) Karta över turen på Vassholmen P. Parkering 1. Ombord på färjan Lill-Emma 2. Iland på Vassholmen 3. Snickeriet 4. Logen, hitflyttad från Kalix samhälle 5. Linmagasin, ("kättingmagasin") 6. Tingshuset, använd som matsal 7. Arbetarbostad ("konstnärshuset"), manskapsbarrack 8. Smedjan 9. Kajen 10. Båthuset 11. Säfflebodan ("härbre"), förråd av...
Topic: historisk skogsexport från kalix älvdal vassholmen audioguide
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Audioguide
audio

eye 376

favorite 0

comment 0

Magnus Cedergren visar runt i samhället som formats i skuggan av det stora ångsågverket, och som bl.a. blivit känt som det Röda Båtskärsnäs. Karta över turen i Båtskärsnäs 1. Torget 2. Bolagshus nr 1 3. Sågverket 4. Sågverkets administration och ledning 5. Boströms skeppshandel 6. Strömsbergs verkstad 7. Kata Dalströmstenen 8. Folkets hus 9. Pråmarna 10. Pråmslipen Utomhusutställning med sommarskyltar I Båtskärsnäs kan du fördjupa dig med hjälp av den stora mängd...
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide, båtskärsnäs, baskeri
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Audioguide
audio

eye 206

favorite 0

comment 0

Magnus Cedergren visar runt till några platser som berättar historien om järnbruket och om etableringen av Bergman Hummel & co. (12 min) Karta över turen till Gyljen och Tvärån Den här turen startar vid en badplats vid Kvarndammen, mitt i Gyljens by. Gyljen ligger några kilometer NV om Österkalix, längs E10 mot Gällivare. 1. Kvarndammen 2. Postvägen 3. Herrgård och brukskontor 4. Spånhopen 5. Tvärån och kanalen Audioguiden på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide, gyljen, tvärån
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Audioguide
audio

eye 305

favorite 0

comment 0

Magnus Cedergren visar runt till några av de renoverade skogsarbetarkojorna i skogarna ovanför Jockfall. 1. Jyppyräbäckskojan 2. Björkådammskojan 3. Kypasvägkojan 4. Pahajärvikojan 5. Turpasreservatet 6. Kanslikojan Utställning Länsmuseets utställning i Kypasvägkojan fördjupar beskrivningen av arbetet i skogen. Titta noga i lådorna i ett av borden, och öppna gärna sitsarna vid bänkarna till det bordet.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide, jockfall, jockfalls kojor, jockfalls...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Audioguide
audio

eye 329

favorite 0

comment 0

Magnus Cedergren och Bengt-Göran Nilsson visar runt i det centrala området runt kyrkan och platsen där kyrkostaden tidigare legat. (39 min) Karta över turen runt kyrkostaden Den här turen startar vid Kalix kyrkas parkering, strax intill där E4 korsar älven i Kalix. 1. Lotsstatyn 2. Kyrkan 3. Vapenhuset 4. Inne i kyrkans långhus 5. Klockstapeln 6. Gravarna längs västra muren 7. Prästgården 8. Kyrkstugan 9. Köpmannagatan 6: Café Myggan 10. Köpmannagatan 9: Hotell Gästis 11....
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide, kyrkostaden, kalix kyrkostad, kalix centrum,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Audioguide
audio

eye 215

favorite 0

comment 0

Magnus Cedergren och Everth Johansson visar runt till några platser som berättar om ett av de stora ångsågverken i Kalix älvdal. (13 min) Karta över turen längs strandpromenaden i Nyborg Turen startar vid Slussen i den östra delen av Nyborg. Tillfart via Slussenvägen. Nyborg ligger vid den västra sidan av älvmynningen av Kalix älv. P. Parkering 1. Spinkkajerna och brädgården 2. Kolkajen 3. Sågverket Audioguiden på Youtube
Topic: historisk skogsexport från kalix älvdal
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Audioguide
audio

eye 441

favorite 0

comment 0

Magnus Cedergren visar runt till några platser i Näsbyn, Kalix - lite av ett inneställe att bo på 1800-talet. Den välbevarade norrbottensgården Englundsgården är byggnadsminne. (25 min) Karta över turen runt kyrkan och kyrkostaden Den här turen ligger i den östra delen av Kalix samhälle. Tillfarten till Englundsgården är skyltad, och nås via Näsbyvägen. 1. Englundsgården - Näsbyn nr 9 2. Manbyggnaden 3. Bagarstubyggnaden 4. Ladugårdsbyggnaden 5. Övriga ekonomibyggnader 6....
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Audioguide
audio

eye 852

favorite 0

comment 0

Det är ofta nybyggaren i inlandet som stod för skogsarbetet, grunden för vinsten hos de stora skogsbolagen. Nybyggaren har ofta en utsatt situation. Thorbjörn Riktig och Magnus Cedergren visar runt i det unikt välbevarade skogsnybygget Rikti Dockas. Karta över turen runt Rikti Dockas Skyltad avfart till Rikti Dockas till höger efter vägen från Gunnarsbyn och Grundträsk mot Vuottas, någon knapp mil före Vuottas. OBS! De sista 12 kilometerna längs enskild väg, är dålig väg. P....
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide, rikti dockas
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Audioguide
audio

eye 221

favorite 0

comment 0

Magnus Cedergren visar runt till några platser runt Kamlungeforsen som berättar 1800-talets tjärexport. (16 min) Karta över turen runt Kamlungeforsen Den här turen ligger på Edet i Kamlunge. Det finns en parkering längs vägen, ett litet stycke väster om bron över forsen. 1. Forsen 2. Kamlungeträsket 3. Tjärdalen 4. Bastuedan 5. Tjärudraget P. Parkering Audioguiden på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide, kamlunge, tjära, tjärexport